EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 307, 2022 m. lapkričio 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. lapkričio 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

dėl Tuniso Respublikos dalyvavimo Sąjungos bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2309 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Haityje

17

 

*

2022 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2310, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 149/2013 nustatytų techninių reguliavimo standartų nuostatos, susijusios su ne biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutarčių ir kitų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių pozicijų tarpuskaitos riba ( 1 )

29

 

*

2022 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2311, kuriuo dėl laikinų neatidėliotinų priemonių, susijusių su įkaito reikalavimais, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) Nr. 153/2013 nustatyti techniniai reguliavimo standartai ( 1 )

31

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2312 dėl darbo jėgos srities potemių „Jaunimas darbo rinkoje“, „Įgytas išsilavinimas (išsami informacija, įskaitant informaciją apie pertrauktą arba nebaigtą išsilavinimą)“ ir „Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas“ kas aštuonerius metus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 renkamų kintamųjų ( 1 )

34

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2313, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas (Pizza Napoletana (GTG))

45

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2314, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos Pythium oligandrum padermės M1 patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

47

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2315, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas nedidelės rizikos veikliosios medžiagos heptamalksilogliukano patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

52

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2316, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

57

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. lapkričio 22 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/2317 dėl leidimo vykdyti Europos Sąjungos karinę operaciją Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) pakartotinio patvirtinimo (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2318, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia)

133

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2319 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Haityje

135

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2320 dėl Sąjungos paramos projekto „Inovacijų potencialo išnaudojimas: didelio poveikio technologijos ir tarptautinis saugumas“ įgyvendinimui

142

 

*

2022 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/2321, kuriuo remiamas Pietryčių ir Rytų Europos šaulių ir lengvųjų ginklų kontrolės tarpininkavimo mechanizmas (SEESAC) siekiant įgyvendinti Regionines veiksmų gaires dėl kovos su neteisėta prekyba ginklais Vakarų Balkanuose ir kuriuo remiama nusiginklavimo bei ginklų kontrolės veikla Pietryčių ir Rytų Europoje

149

 

*

2022 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2322, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

2022 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2323 dėl prašymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/788 užregistruoti Europos piliečių iniciatyvą dėl Europos dienos „Visomis išgalėmis“

259

 

*

2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2324, kuriuo dėl papildomų prieigos technologijų ir priemonių judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose (JRO paslaugoms) teikti Sąjungoje įtraukimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/294/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

2022 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2325, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) nepatvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 10-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

267

 

*

2022 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2326, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 epsilon metoflutrinas nepatvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 19-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

269

 

*

2022 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2327, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 chloraminas B nepatvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 2-o, 3-io, 4-o ir 5-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

271

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top