EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 304, 2022 m. lapkričio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 304

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. lapkričio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2292, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas maistinių gyvūnų ir tam tikrų žmonėms vartoti skirtų prekių siuntų įvežimo į Sąjungą reikalavimais ( 1 )

1

 

*

2022 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2293, kuriuo dėl trečiųjų šalių, turinčių patvirtintus farmakologiškai aktyvių medžiagų naudojimo, didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų ir pesticidų liekanų koncentracijos ir didžiausios leidžiamosios teršalų koncentracijos kontrolės planus, sąrašo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/405 ( 1 )

31

 

*

2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/2294, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros srities žmogiškųjų išteklių ir naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis statistikos ( 1 )

42

 

*

2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2295, kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 ( 1 )

53

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/2296 dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

67

 

*

2022 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2297, kuriuo įsteigiamas konsorciumas Europos saulės energijos mokslinių tyrimų infrastruktūra saulės energijai koncentruoti (EU-SOLARIS ERIC) (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

2022 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2298, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad propikonazolą galima naudoti 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data ( 1 )

85

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimo (ES) 2022/1994 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų pakomitetyje, įsteigtame Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu, dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo klaidų ištaisymas ( OL L 273, 2022 10 21 )

87

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/1439, kuriuo dėl pateiktinos informacijos apie veikliąsias medžiagas ir duomenų apie mikroorganizmus konkrečių reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 283/2013, klaidų ištaisymas ( OL L 227, 2022 9 1 )

94

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/1440, kuriuo dėl pateiktinos informacijos apie augalų apsaugos produktus ir duomenų apie augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų, konkrečių reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 284/2013, klaidų ištaisymas ( OL L 227, 2022 9 1 )

97

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (ES) 2022/1441, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011, klaidų ištaisymas ( OL L 227, 2022 9 1 )

100

 

*

2022 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1860, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su duomenų teikimo standartais, formatais, dažnumu, metodais ir tvarka, klaidų ištaisymas ( OL L 262, 2022 10 7 )

102

 

*

2022 m. birželio 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2236, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 I, II, IV ir V priedų nuostatos dėl neribojamos serijos gamybos transporto priemonėms, mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms ir mažomis serijomis gaminamoms visiškai automatizuotoms transporto priemonėms bei specialiosios paskirties transporto priemonėms taikomų techninių reikalavimų ir dėl programinės įrangos atnaujinimo, klaidų ištaisymas ( OL L 296, 2022 11 16 )

103

 

*

2022 m. kovo 24 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/1299, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinamas prekybos vietų vykdomos pozicijų valdymo kontrolės turinys, klaidų ištaisymas ( OL L 197, 2022 7 26 )

104

 

*

2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai, klaidų ištaisymas ( OL L 276, 2022 10 26 )

105

 

*

2017 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/47, kuriuo, nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005, leidžiama žvejojant Baltijos jūroje naudoti alternatyvius T90 tralus, klaidų ištaisymas ( OL L 7, 2018 1 12 )

108

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top