EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 299, 2022 m. lapkričio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 299

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. lapkričio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2257, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi skolos ir nuosavybės finansinių priemonių pozicijų ir įsipareigojimų neįvykdymo rizikos pozicijų, atsirandančių dėl tam tikrų išvestinių finansinių priemonių, bendrųjų staigaus įsipareigojimų neįvykdymo rizikos sumų apskaičiavimo metodai ir patikslinamas kitų finansinių priemonių nei nurodytosios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 4 dalyje tariamųjų sumų nustatymas ( 1 )

1

 

*

2022 m. rugsėjo 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2258, kuriuo dėl žuvininkystės produktų, kiaušinių ir tam tikrų labai rafinuotų produktų iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priedas ir dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/624 ( 1 )

5

 

*

2022 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2259 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

14

 

*

2022 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2260 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2261 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 7841)

20

 

*

2022 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/2262 dėl Jungtinės Karalystės patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 7871)

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top