EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:276:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 276, 2022 m. spalio 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 276

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. spalio 26d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2056, kuriuo nustatomos Žvejybos vakarų ir vidurio Ramiajame vandenyne konvencijos rajone taikytinos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 520/2007

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/2057, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2020/1706, kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų žuvininkystės produktų 2021–2023 m. laikotarpio Sąjungos autonomines tarifines kvotas ir nustatomas tų kvotų valdymas ( 1 )

37

 

*

2022 m. vasario 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2058, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas 325bd straipsnio 7 dalyje nurodytais alternatyvaus vidaus modelių metodo likvidumo terminų techniniais reguliavimo standartais ( 1 )

40

 

*

2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2059, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf ir 325bg straipsniuose nurodyti grįžtamojo patikrinimo ir pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimų techniniai elementai ( 1 )

47

 

*

2022 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/2060, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 pagal jo 325be straipsnio 3 dalį papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi galimybės modeliuoti rizikos veiksnius pagal vidaus modelių metodą (IMA) vertinimo kriterijai ir to vertinimo dažnumas ( 1 )

60

 

*

2022 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/2061, kuriuo dėl Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

69

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/2062 dėl Europos plėtros fondo šalių finansinių įnašų, mokėtinų tam fondui finansuoti, kuriuo nustatoma trečioji 2022 m. įnašo dalis

139

 

*

2022 m. spalio 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2022/2063, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/637 dėl akreditacijos procedūrų, taikomų saugotinų eurų elementų ir eurų elementų gamintojams, (ECB/2022/35)

142

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. spalio 17 d. Es ir JK specialiojo prekybos komiteto muitinių bendradarbiavimo ir prekių kilmės taisyklių klausimams sprendimas Nr. 1/2022 dėl konsultacijų procedūros, taikytinos atsisakymo taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą atveju, pagal Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą [2022/2064]

147

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top