EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:252:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 252, 2022 m. rugsėjo 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 252

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/1670, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/109, kuriuo 2022 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams

1

 

*

2022 m. birželio 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1671, kuriuo pratęsiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 89 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas pereinamasis laikotarpis ( 1 )

4

 

*

2022 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1672, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Bardejovský Med / Med z Bardejova“ (SKVN))

7

 

*

2022 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1673, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ilgapelekius tunus Atlanto vandenyne į šiaurę nuo 5° šiaurės platumos

8

 

*

2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1674, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

11

 

*

2022 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1675, kuriuo nustatomos nuo 2022 m. spalio 1 d. cukraus sektoriuje taikytinos melasos reprezentacinės kainos, importo muitai ir papildomi importo muitai

14

 

*

2022 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1676, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1677 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimu dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos įsteigtame Jungtiniame komitete dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

64

 

*

2022 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1678, kuriuo skiriami Slovėnijos Respublikos pasiūlyti Regionų komiteto du nariai

70

 

*

2022 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1679, kuriuo skiriamas Danijos Karalystės pasiūlytas Regionų komiteto narys

72

 

*

2022 m. rugsėjo 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1680, kuriuo skiriamas Ispanijos Karalystės pasiūlytas Regionų komiteto narys

73

 

*

2022 m. rugsėjo 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/1681 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūroje (EUNAVFOR MED IRINI) ES pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

74

 

*

2022 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1682, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1465 dėl Europos Sąjungos veiksmų, kuriais remiamas Jungtinių Tautų tikrinimo ir inspektavimo mechanizmas Jemene

76

 

*

2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1683 dėl pagrindinėms sandorio šalims Kolumbijoje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams ( 1 )

78

 

*

2022 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1684 dėl pagrindinėms sandorio šalims – Finansų priežiūros komisijos prižiūrimiems ateities sandorių tarpuskaitos namams – Taivane taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

82

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. balandžio 29 d. Es ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2022, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, pakeičiant jo III protokolą dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ [2022/1685]

87

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top