EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:227:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 227, 2022 m. rugsėjo 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 227

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. rugsėjo 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Europos Sąjungos ir Hondūro Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į Europos Sąjungą importuojamais medienos produktais

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1438, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų, kurios yra mikroorganizmai, konkrečių patvirtinimo kriterijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas ( 1 )

2

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1439, kuriuo dėl pateiktinos informacijos apie veikliąsias medžiagas ir duomenų apie mikroorganizmus konkrečių reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 283/2013 ( 1 )

8

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1440, kuriuo dėl pateiktinos informacijos apie augalų apsaugos produktus ir duomenų apie augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra mikroorganizmų, konkrečių reikalavimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 284/2013 ( 1 )

38

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1441, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 546/2011 ( 1 )

70

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1442, kuriuo dėl leidimo naudoti mangano ir aminorūgščių chelato hidratą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1490 ( 1 )

117

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1443, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, kalcio propionatas nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

123

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1444, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, juodasis muilas E470a nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

125

 

*

2022 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1445, kuriuo dėl leidimo naudoti vario (II) ir aminorūgščių chelatą hidratą kaip visų rūšių gyvūnų pašaro priedą sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1039 ( 1 )

127

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/362, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/62/EB, 1999/37/EB ir (ES) 2019/520, kiek tai susiję su transporto priemonių apmokestinimu už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, klaidų ištaisymas ( OL L 69, 2022 3 4 )

133

 

*

2022 m. kovo 31 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/515, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2022/109, kuriuo 2022 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams, klaidų ištaisymas ( OL L 104, 2022 4 1 )

134

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, klaidų ištaisymas ( OL L 435, 2021 12 6 )

136

 

*

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos klaidų ištaisymas ( OL L 138, 2016 5 26 )

137

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top