EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:187:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 187, 2022 m. liepos 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. liepos 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2022 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1206 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Konvencijos dėl užsienio teismų sprendimų civiliniais arba komerciniais klausimais pripažinimo ir vykdymo

1

 

*

Konvencija dėl užsienio teismų sprendimų civiliniais arba komerciniais klausimais pripažinimo ir vykdymo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/1207, kuriuo dėl euro įvedimo Kroatijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 974/98

16

 

*

2022 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/1208, kuriuo dėl Kroatijai taikytino euro perskaičiavimo kurso iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98

18

 

*

2022 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1209, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 papildomas nuostatomis dėl administracinių baudų skyrimo tvarkos ir jų apskaičiavimo bei surinkimo metodų ( 1 )

19

 

*

2022 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1210, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatu ir tų sąrašų atnaujinimu ( 1 )

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1211 dėl euro įvedimo Kroatijoje 2023 m. sausio 1 d.

31

 

*

2022 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1212, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatos dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus

35

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2021 m. gruodžio 8 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 276/21/COL dėl 2022–2027 m. Norvegijos regioninės pagalbos žemėlapio (Norvegija) [2022/1213]

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 793/2004, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 95/93 dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių, klaidų ištaisymas ( OL L 138, 2004 4 30 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 07 skyrius, 8 tomas, p. 171)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top