EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:172:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 172, 2022 m. birželio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2022 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1022 dėl Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, Protokolo dėl klausimų, susijusių su kasybos, žemės ūkio ir statybos įranga (MAC protokolas), pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo įsigaliojimą

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1023, kuriuo dėl avižų lecitino naudojimo kakavos ir šokolado produktuose, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/36/EB, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas ( 1 )

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1024 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijoje, dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, III priedo pakeitimų

9

 

*

2022 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1025 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos penkioliktajame posėdyje, dėl tam tikrų tos konvencijos 6 straipsnio 2 dalies pakeitimų

11

 

*

2022 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1026 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl prie EEE susitarimo pridėto 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, ir 32 protokolo dėl finansinių reikalavimų 82 straipsniui įgyvendinti dalinio pakeitimo („InvestEU“) ( 1 )

13

 

*

2022 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/1027 dėl šalių į Europos plėtros fondą mokėtinų finansinių įnašų, įskaitant antrąją 2022 m. įnašo dalį

18

 

*

2022 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1028, kuriuo dėl tam tikrų Danijos, Prancūzijos ir Švedijos įrenginių, įtrauktų į įrenginių, kuriems taikoma Direktyvoje 2003/87/EB nustatyta Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, sąrašą, iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2021/355 (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 4289)  ( 1 )

21

 

*

2022 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1029, kuriuo dėl darniųjų standartų, taikomų mažųjų laivų pagrindiniams duomenims, valčių, jachtų ir kitokių laivų suskystintų naftos dujų varytuvams ir laivų, kurių korpuso ilgis nuo 8 m iki 24 m, didžiausios vardinės varomosios galios nustatymui naudojant manevravimo greitį, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/919 ( 1 )

25

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. birželio 13 d. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimu įsteigto Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2022, kuriuo pakeičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo IV priedas [2022/1030]

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top