EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:167:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 167, 2022 m. birželio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 167

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

MUITINĖS KONVENCIJOS DĖL TARPTAUTINIO KROVINIŲ GABENIMO SU TIR KNYGELĖMIS (1975 M. TIR KONVENCIJOS) PAKEITIMAI

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/972, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/2283, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

10

 

*

2022 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/973, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1009 papildomas nustatant šalutinių produktų naudojimo ES tręšiamuosiuose produktuose agronominio veiksmingumo ir saugos kriterijus ( 1 )

29

 

*

2022 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/974, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Cidre du Perche / Perche“ (SKVN))

34

 

*

2022 m. kovo 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/975, kuriuo dėl Deleguotojo reglamento (ES) 2017/653 14 straipsnio 2 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimo iš dalies keičiami tame reglamente nustatyti techniniai reguliavimo standartai ir dėl Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2268 taikymo pradžios datos iš dalies keičiami tame reglamente nustatyti techniniai reguliavimo standartai ( 1 )

35

 

*

2022 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/976, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

38

 

*

2022 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/977, kuriuo tenkinami du prašymai suteikti naujojo eksportuojančio gamintojo statusą taikant importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams galutines antidempingo priemones, nustatytas atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325

55

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/978, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/159, kuriuo tam tikriems importuojamiems plieno produktams nustatoma galutinė apsaugos priemonė

58

 

*

2022 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/979, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

88

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/980, kuriuo dėl papildomų importo muitų taikymo cukraus sektoriuje iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 75/2013

91

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/981, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/546, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio ekstruzijoms nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinis laikinojo muito surinkimas

93

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/982 dėl pasiūlymų iš dalies keisti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) I ir II priedus, kurie Europos Sąjungos vardu turi būti pateikti rengiantis CITES Šalių konferencijos 19-ajam susitikimui, ir dėl į CITES III priedą įtrauktinų rūšių

95

 

*

2022 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/983 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio muitinių organizacijos taryboje, dėl Suderintos sistemos komiteto darbo reglamento pakeitimų projekto patvirtinimo

100

 

*

2022 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/984 dėl Kinijos Liaudies Respublikos pagrindinėms sandorio šalims, kurioms leidimą atlikti ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą tarpbankinėje rinkoje išduoda ir kurias prižiūri Kinijos liaudies bankas, taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams ( 1 )

103

 

*

2022 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/985 dėl pagrindinėms sandorio šalims Izraelyje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams ( 1 )

108

 

*

2022 m. birželio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/986, kuriuo N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

111

 

 

GAIRĖS

 

*

2022 m. gegužės 2 d. Europos Centrinio Banko Gairės (ES) 2022/987, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60) (ECB/2022/17)

113

 

*

2022 m. gegužės 2 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/988, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte (ECB/2015/35) (ECB/2022/18)

131

 

*

2022 m. gegužės 2 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2022/989, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2021/975 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

135

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. birželio 2 d. Es ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2022 dėl ES ir Jordanijos partnerystės prioritetų 2021–2027 m. [2022/990]

140

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top