EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:161:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 161, 2022 m. birželio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 161

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/926, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams nustatomas galutinis antidempingo muitas

1

 

*

2022 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/927, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Indijos kilmės kaliojo ketaus (dar vadinamo ketumi su rutuliniu grafitu) vamzdžiams ir vamzdeliams nustatomas galutinis kompensacinis muitas

28

 

*

2022 m. birželio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/928, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

67

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2021 m. gruodžio 15 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 292/21/COL, kuriuo iš dalies keičiamos procedūrinės ir materialinės valstybės pagalbos srities taisyklės, įtraukiant naujas Valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti gaires [2022/929]

81

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos ES tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1069/2009 ir (EB) Nr. 1107/2009 bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003, klaidų ištaisymas ( OL L 170, 2019 6 25 )

121

 

*

2022 m. balandžio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/658, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 120, 2022 4 21 )

122

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/641, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 536/2014, kiek tai susiję su nukrypti nuo tam tikrų įpareigojimų, susijusių su tiriamaisiais vaistais, tiekiamais Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir Kipre, Airijoje bei Maltoje, leidžiančiomis nuostatomis, klaidų ištaisymas ( OL L 118, 2022 4 20 )

123

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/642, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2001/20/EB ir 2001/83/EB nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų įpareigojimų, susijusių su tam tikrais žmonėms skirtais vaistais, tiekiamais Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, ir Kipre, Airijoje bei Maltoje, klaidų ištaisymas ( OL L 118, 2022 4 20 )

124

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top