EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:156:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 156, 2022 m. birželio 9 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 156

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 9d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų įsigaliojimą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/897, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Lenticchia di Onano“ (SGN))

2

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. birželio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/898, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3788)  ( 1 )

3

 

*

2022 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/899 dėl pagrindinėms sandorio šalims Indonezijoje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams, kiek tai susiję su pagrindinėmis sandorio šalimis, kurias prižiūri Indonezijos finansinių paslaugų institucija (Otoritas Jasa Keuangan) ( 1 )

53

 

*

2022 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/900, kuriuo dėl Pietų Afrikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos pokyčių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2039 ( 1 )

57

 

*

2022 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/901, kuriuo dėl pagrindinių sandorio šalių, kurias prižiūri Tarptautinių finansinių paslaugų centrų institucija, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2269 ( 1 )

60

 

*

2022 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/902 dėl pagrindinėms sandorio šalims Malaizijoje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams ( 1 )

64

 

*

2022 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/903 dėl pagrindinėms sandorio šalims Čilėje taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 reikalavimams ( 1 )

68

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2022 m. vasario 9 d. ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2022, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, pakeičiant jo 3 protokolą „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ [2022/904]

72

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, klaidų ištaisymas ( OL L 198, 2020 6 22 )

159

 

*

2022 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2022/397, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 80, 2022 3 9 )

160

 

*

2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2325, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ekologiškų produktų importo į Sąjungą tikslais pripažintų trečiųjų šalių ir kontrolės institucijų bei kontrolės įstaigų sąrašai, klaidų ištaisymas ( OL L 465, 2021 12 29 )

161

 

*

2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2289, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 taikymo taisyklės dėl BŽŪP strateginių planų turinio pateikimo ir saugaus keitimosi informacija elektroninės sistemos, klaidų ištaisymas ( OL L 458, 2021 12 22 )

163

 

*

2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/403, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429 ir (ES) 2017/625 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų kategorijų sausumos gyvūnų ir jų genetinės medžiagos produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir vežimo į kitą valstybę narę veterinarijos sertifikatų pavyzdžiais ir veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžiais ir su tais sertifikatais susijusiu oficialiu sertifikavimu, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/470/ES, klaidų ištaisymas ( OL L 113, 2021 3 31 )

164

 

*

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, klaidų ištaisymas ( OL L 231, 2021 6 30 )

165

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top