EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:155:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 155, 2022 m. birželio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 155

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 8d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2022 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva (ES) 2022/890, kuria dėl neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo, taikomo tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias tiekiant ar teikiant gali būti sukčiaujama, ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu Greitojo reagavimo mechanizmo taikymo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. balandžio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/891, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 papildomas nuostata dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų ir garantuotų tradicinių gaminių Sąjungos simbolių nustatymo, tam tikromis gavimo šaltinių taisyklėmis, tam tikromis procedūrinėmis taisyklėmis ir tam tikromis papildomomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis

3

 

*

2022 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/892, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 668/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų taikymo taisyklės

8

 

*

2022 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/893, kuriuo dėl oficialiai kontrolei taikytinų analizės metodų sausumos bestuburių sudedamosioms dalims aptikti iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 152/2009 VI priedas ( 1 )

24

 

*

2022 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/894, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/141 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nerūdijančiojo plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamoms jungiamosioms detalėms (gatavoms ir negatavoms), vengimo importuojant iš Malaizijos siunčiamas tam tikras nerūdijančiojo plieno vamzdžių ir vamzdelių sandūriniu būdu privirinamas jungiamąsias detales (gatavas ir negatavas), deklaruojamas arba nedeklaruojamas kaip Malaizijos kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

36

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gegužės 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/895, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas Europos Sąjungos vardu dėl išsamios tarptautinės konvencijos dėl kovos su informacinių ir ryšių technologijų naudojimu nusikalstamais tikslais

42

 

*

2022 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/896, kuriuo skiriamas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) Valdančiosios tarybos Rumunijai atstovaujantys narys ir pakaitinis narys

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top