EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:141:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 141, 2022 m. gegužės 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gegužės 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. vasario 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/786, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

2022 m. gegužės 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/787, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Cancoillotte“ (SGN))

6

 

*

2022 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/788 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2022 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/789, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

10

 

*

2022 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/790, kuriuo ištaisomos Reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, teksto redakcijos tam tikromis kalbomis

13

 

*

2022 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/791, kuriuo dėl informacijos apie grūdų, aliejinių augalų sėklų ir ryžių atsargų kiekį teikimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185

15

 

*

2022 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/792, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/793 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje, dėl 2021–2027 m. ES ir Sakartvelo asociacijos darbotvarkės priėmimo

47

 

*

2022 m. gegužės 16 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/794, kuriuo skiriama Estijos Respublikos pasiūlyta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė

51

 

*

2021 m. rugsėjo 10 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/795 dėl valstybės pagalbos SA.48171 (2018/C) (ex 2018/NN, ex 2017/FC), kurią Italija suteikė bendrovei „Alitalia“ (pranešta dokumentu Nr. C(2021) 6659)  ( 1 )

53

 

*

2022 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/796, kuriuo Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, XVIII priedo pakeitimas

111

 

*

2022 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/797, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 × DAS-40278-9 ir jų subkombinacija T25 × DAS-40278-9, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3179)  ( 1 )

116

 

*

2022 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/798, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87769 × MON 89788 arba kurie iš jų sudaryti ar pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3182)  ( 1 )

123

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2022 m. balandžio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/581, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 110, 2022 4 8 )

130

 

*

2022 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2022/582, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 110, 2022 4 8 )

131

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top