EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:136:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 136, 2022 m. gegužės 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 136

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. gegužės 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. gegužės 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/730, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Wrångebäcksost“ (SKVN))

1

 

*

2022 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/731, kuriuo iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1266, kuriuo importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomas galutinis antidempingo muitas, ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1267, kuriuo importuojamam Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės biodyzelinui nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai

3

 

*

2022 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/732, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2022 m. kovo 31 d. iki 2022 m. birželio 29 d., apskaičiuoti ( 1 )

8

 

*

2022 m. gegužės 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/733, kuriuo ištaisomos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/983, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės apdirbamajai aliuminio folijai nustatomas laikinasis antidempingo muitas, ir Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2170, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės apdirbamajai aliuminio folijai nustatomas galutinis antidempingo muitas, teksto redakcijos tam tikromis kalbomis

102

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gegužės 10 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/734, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimų terminas (EULEX KOSOVO/1/2022)

104

 

*

2022 m. gegužės 12 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/735, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2021/1200, siekiant paankstinti dabartinio Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininko įgaliojimų termino pabaigą ir paankstinti kito Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininko paskyrimą

106

 

*

2022 m. gegužės 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/736, kuriuo dėl hibridinių aliejinių rapsų Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4), hibridinių aliejinių rapsų Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5) ir aliejinių rapsų „Topas 19/2“ (ACS-BNØØ7–1) bei jų produktų pėdsakų toleravimo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2007/305/EB, 2007/306/EB ir 2007/307/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3009)  ( 1 )

108

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

Sprendimas GB(D)06–2021, kuriuo nustatomos vidaus taisyklės dėl duomenų subjektų tam tikrų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Trečiosios bendro Europos dangaus mokslinių tyrimų programos bendrajai įmonei vykdant veiklą [2022/737]

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top