EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 119, 2022 m. balandžio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. balandžio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/648, kuriuo dėl Sąjungos paramos kaimo plėtrai skirtų intervencinių priemonių rūšims sumos 2023 finansiniais metais iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 XI priedas

1

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/649, kuriuo dėl Kanadai, Jungtinei Karalystei ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtų įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

5

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/650, kuriuo dėl natrio diacetato (E 262 (ii)) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas ( 1 )

65

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/651, kuriuo inicijuojama Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1993, kuriuo tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip šių šalių kilmės, peržiūra siekiant nustatyti galimybę atleisti nuo šių priemonių vieną Indijos eksportuojantį gamintoją, panaikinamas antidempingo muitas šio eksportuojančio gamintojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma šio eksportuojančio gamintojo importuojamo produkto registracija

68

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/652 dėl leidimo naudoti aitriųjų apelsinų ekstraktą kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

74

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/653 dėl leidimo naudoti Melissa officinalis L. lapų ekstrakto preparatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

79

 

*

2022 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/654 dėl leidimo naudoti butilintą hidroksianizolą kaip kačių pašarų priedą ( 1 )

84

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/655 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu įsteigtoje Partnerystės taryboje, dėl Partnerystės tarybos darbo tvarkos taisyklių ir Partnerystės komiteto, pakomitečių ir kitų Partnerystės tarybos įsteigtų organų darbo tvarkos taisyklių priėmimo ir pakomitečių sąrašo sudarymo šio Susitarimo taikymui

89

 

*

2022 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/656 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio muitinių organizacijos globojamuose Muitinio įvertinimo ir Kilmės taisyklių techniniuose komitetuose, dėl patariamųjų nuomonių, komentarų, aiškinamųjų pastabų, atvejų tyrimų, analizių ir panašių aktų, susijusių su importuojamų prekių muitiniu įvertinimu pagal Sutartį dėl 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo, priėmimo ir patariamųjų nuomonių, informacijos bei patarimų ir panašių aktų, susijusių su prekių kilmės nustatymu pagal Sutartį dėl kilmės taisyklių, priėmimo

103

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2022/657 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ES misijos pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrojo biudžeto galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2022/182 klaidų ištaisymas ( OL L 45, 2022 2 24 )

110

 

*

2022 m. kovo 9 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/394, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, klaidų ištaisymas ( OL L 81, 2022 3 9 )

114

 

*

2021 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1832, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 385, 2021 10 29 )

115

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top