EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 115, 2022 m. balandžio 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 115

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. balandžio 13d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/612 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje, (nauja redakcija) ( 1 )

1

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/613, kuriuo dėl didesnio išankstinio finansavimo iš REACT-EU išteklių ir vieneto įkainio nustatymo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) Nr. 223/2014

38

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos Sąjungos ir Rytų Timoro Demokratinės Respublikos susitarimą dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju įsigaliojimą

42

 

*

2022 m. vasario 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/614 dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimo pratęsimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

43

 

 

Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimo pratęsimo

45

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. balandžio 5 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2022/615, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 609/2014 siekiant užtikrinti didesnį nuspėjamumą valstybėms narėms ir patikslinti ginčų, kylančių teikiant tradicinius, PVM ir BNP pagrįstus nuosavus išteklius, sprendimo procedūras

51

 

*

2022 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/616, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Carne de Ávila“ (SGN)) specifikacijos pakeitimas

59

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/617, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios gyvsidabrio koncentracijos žuvyje ir druskoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

60

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/618, kuriuo ištaisoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1533, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai, teksto redakcija prancūzų kalba ( 1 )

64

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/619, kuriuo nutraukiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/2230, kuriuo importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės trichlorizocianuro rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas, peržiūros dėl trijų naujųjų Kinijos eksportuojančių gamintojų, nustatomas muitas importuojamiems tų gamintojų produktams ir nutraukiama jų registracija

66

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/620, kuriuo skiriamas Vokietijos Federacinės Respublikos pasiūlytas Regionų komiteto narys

73

 

*

2022 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/621, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/436 dėl automobilinėms betonmaišėms, kranams ir kitoms mašinoms taikomų darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB ( 1 )

75

 

*

2022 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/622, kuriuo dėl kintamosios srovės elektros skaitiklių ir buitinių ir panašios paskirties jungtuvų elektromagnetinio suderinamumo darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1326 ( 1 )

85

 

*

2022 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/623, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/641 dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo protrūkiais tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

2022 m. balandžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/624, kuriuo nutraukiama antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Rusijos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno, dalinė tarpinė peržiūra

185

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2021 m. rugsėjo 6 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/2268, kuriuo iš dalies keičiami Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/653 nustatyti techniniai reguliavimo standartai, susiję su pagrindine veiklos rezultatų scenarijų rengimo metodika ir jų pateikimu, išlaidų pateikimu ir suminių išlaidų rodiklių apskaičiavimo metodika, informacijos apie ankstesnės veiklos rezultatus turiniu ir pateikimu bei išlaidų pateikimu pagal įvairias investavimo galimybes teikiančius mažmeninių investicinių produktų paketus ir draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (MIPP ir DIP) ir MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimu su pratęsta tame straipsnyje nustatyta pereinamojo laikotarpio priemone, klaidų ištaisymas ( OL L 455 I, 2021 12 20 )

187

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas, klaidų ištaisymas ( OL L 74, 2008 3 15 )

230

 

*

2021 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2021/1934, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos, susijusios su prekių kilme, klaidų ištaisymas ( OL L 396, 2021 11 10 )

232

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top