EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:100:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 100, 2022 m. kovo 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 100

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. kovo 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/486, kuriuo dėl valstybės intervencijos išlaidų apskaičiavimo metodų iš dalies keičiami Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, I ir III priedai

1

 

*

2022 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/487, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo („Raschera“ (SKVN)) specifikacijos pakeitimas

4

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/488, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, teksto redakcija prancūzų kalba ( 1 )

6

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/489, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų flubendiamido, L-askorbo rūgšties, spinetoramo ir spirotetramato patvirtinimo galiojimo laikotarpių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

7

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/490, kuriuo dėl tam tikrų Turkijos kilmės sodinti skirtų Juglans regia L., Nerium oleander L. ir Robinia pseudoacacia L. augalų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/2019 ir dėl fitosanitarinių priemonių, taikomų tiems į Sąjungos teritoriją įvežamiems sodinti skirtiems augalams, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1213

10

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/491, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas ( 1 )

16

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. kovo 24 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2022/492, kuriuo išrenkamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

54

 

*

2022 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/493, kuriuo nustatomos galutinės Sąjungos pagalbos valstybėms narėms sumos vaisių ir daržovių bei pieno vartojimo skatinimo mokyklose programoms vykdyti 2022 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/462 (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 1580)

55

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas (ES) 2022/494, kuriuo patvirtinamas Airijos dalyvavimas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/693, kuriuo nustatoma Teisingumo programa

59

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2022 m. kovo 25 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2022/495 dėl maisto produktuose esančio furano ir alkilfuranų stebėsenos

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top