EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 004, 2022 m. sausio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 4

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. sausio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/8, kuriuo 326-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/9 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo iš dalies pakeisti Protokolo dėl Viduržemio jūros taršos, sukeliamos atliekų, išmetamų iš laivų ir orlaivių, ar susidarančios dėl atliekų deginimo jūroje, prevencijos ir šalinimo (Protokolo dėl išmetamų atliekų) priedą priėmimo

4

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/10 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo iš dalies pakeisti Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos ir veiklos (Protokolo dėl žemyninės kilmės taršos) I, II bei IV priedus priėmimo

6

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/11 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo iš dalies pakeisti Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo (Jūros protokolo) I, II, III bei IV priedus ir VII priedo A dalį priėmimo

8

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/12 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo pateikti pasiūlymą pagal Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencijos) VI priedą visą Viduržemio jūrą nustatyti kaip sieros oksidų išmetimo kontrolės rajoną (Med SOx ECA) priėmimo

10

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/13 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo iš dalies pakeisti Regioninį jūrą teršiančių šiukšlių valdymo Viduržemio jūros regione planą pagal Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos ir veiklos (Protokolo dėl žemyninės kilmės taršos) 15 straipsnį priėmimo

12

 

*

2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2022/14 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 22-ajame Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvencijos (Barselonos konvencijos) ir jos protokolų susitariančiųjų šalių susitikime, dėl sprendimo priimti regioninius miesto nuotekų valymo ir nuotekų dumblo tvarkymo planus pagal Protokolo dėl Viduržemio jūros apsaugos nuo žemyninės kilmės taršos ir veiklos (Protokolo dėl žemyninės kilmės taršos) 15 straipsnį priėmimo

14

 

*

2022 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/15, kuriuo dėl sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimo, sveikatos priežiūros gaminių aseptinio apdorojimo, kokybės vadybos sistemų, gamintojo pateikiamoje informacijoje vartotinų simbolių, darniųjų standartų ir kalibravimo medžiagoms, tikrumo tikrinimo medžiagoms ir žmogaus biologiniams mėginiams priskiriamų verčių metrologinės sieties nustatymo reikalavimų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1195

16

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top