EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 427, 2021 m. lapkričio 30 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 427

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 30d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2021/2084 dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Europos metrologijos partnerystėje

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/2085, kuriuo pagal programą „Europos horizontas“ steigiamos bendrosios įmonės ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 219/2007, (ES) Nr. 557/2014, (ES) Nr. 558/2014, (ES) Nr. 559/2014, (ES) Nr. 560/2014, (ES) Nr. 561/2014 bei (ES) Nr. 642/2014

17

 

*

2021 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2086, kuriuo, siekiant nusodintas fosfato druskas ir jų darinius įtraukti kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamųjų medžiagų kategoriją, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 II ir IV priedai ( 1 )

120

 

*

2021 m. liepos 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2087, kuriuo, siekiant terminės oksidacijos medžiagas ir jų darinius įtraukti kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamųjų medžiagų kategoriją, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 II, III ir IV priedai ( 1 )

130

 

*

2021 m. liepos 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2088, kuriuo, siekiant pirolizės ir dujinimo medžiagas įtraukti kaip ES tręšiamųjų produktų sudedamųjų medžiagų kategoriją, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1009 II, III ir IV priedai ( 1 )

140

 

*

2021 m. rugsėjo 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2089, kuriuo dėl tam tikrų kategorijų mažą riziką keliančių prekių, keleivių asmeninio bagažo dalį sudarančių prekių ir gyvūnų augintinių, kuriems netaikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2122 ir dėl nuorodų į tam tikrus panaikintus teisės aktus iš dalies keičiamas tas deleguotasis reglamentas ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2074 ( 1 )

149

 

*

2021 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2090 dėl atsisakymo suteikti leidimą naudoti titano dioksidą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

160

 

*

2021 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2091 dėl asignavimų, perkeltų iš 2021 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

162

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2092 dėl leidimo naudoti kalio diformiatą kaip penimų kiaulių ir nujunkytų paršelių pašarų priedą ( 1 )

166

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2093 dėl leidimo naudoti dinatrio 5’-guanilatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

169

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2094 dėl leidimo naudoti dekokvinatą (Deccox ir Avi-Deccox 60G) kaip mėsinių viščiukų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Zoetis Belgium SA“), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2095 dėl leidimo naudoti L-lizino bazę, L-lizino monohidrochloridą ir L-lizino sulfatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

179

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2096 dėl leidimo naudoti Trichoderma reesei CBS 143953 gaminamą endo-1,4-beta-ksilanazę kaip visų rūšių naminių paukščių, penimų kiaulių, paršelių ir visų retesnių rūšių kiaulių pašarų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Danisco (UK) Ltd“, kuriai Sąjungoje atstovauja „Genencor International B.V.“) ( 1 )

187

 

*

2021 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2097 dėl leidimo naudoti benzenkarboksirūgšties, kalcio formiato ir fumaro rūgšties preparatą kaip penimų kalakutų ir veislei auginamų kalakutų lesalų priedą (leidimo turėtoja – bendrovė „Novus Europe NV“) ( 1 )

190

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/2098, kuriuo toliau pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

194

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2021 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2082, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 376/2014 nuostatų dėl bendros Europos rizikos klasifikacijos sistemos įgyvendinimo tvarka, klaidų ištaisymas ( OL L 426, 2021 11 29 )

196

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top