EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 415, 2021 m. lapkričio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 415

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. rugsėjo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2026, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Deleguotojo reglamento (ES) 2020/592 nuostatos, kuriomis leidžiama laikinai nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 siekiant išspręsti dėl COVID-19 pandemijos kilusio vyno sektoriaus rinkos sutrikdymo problemą, ir jų taikymo laikotarpis

1

 

*

2021 m. rugsėjo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2027, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2020/884 nuostatos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149 siekiant kovoti su COVID-19 pandemijos sukelta krize vyno sektoriuje, ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1149

4

 

*

2021 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2028, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Cerezas de la Montaña de Alicante“ (SGN))

7

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2029, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 3-fukozillaktozę (3-FL) kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

9

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2030, kuriuo dėl N,N-dimetilformamido iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

16

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/2031, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės įrašų trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti naminių paukščių, naminių paukščių genetinės medžiagos produktų ir naminių paukščių bei medžiojamųjų paukščių šviežios mėsos siuntas, sąrašuose iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 V ir XIV priedai ( 1 )

20

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2032 dėl paramos priemonės pagal Europos taikos priemonę ES mokymo misijos Mozambike mokomiems kariniams padaliniams remti

25

 

*

2021 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/2033, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/97 dėl paramos Biologinių ir toksinių ginklų konvencijai, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top