EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 339, 2021 m. rugsėjo 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 339

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. rugsėjo 24d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. rugsėjo 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1701, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2020/2222, siekiant pratęsti geležinkelio įmonių, vykdančių veiklą per Lamanšo sąsiaurio nuolatinę transporto jungtį, saugos sertifikatų ir licencijų galiojimo laikotarpį ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1702, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523 papildomas nustatant „InvestEU“ suvestinės papildomus elementus ir išsamias taisykles

4

 

*

2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1703, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų į Sąjungą kaip sudėtinių produktų dalis įvežamiems gyvūniniams produktams, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692 ( 1 )

29

 

*

2021 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1704, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2152 papildomas patikslinant mokesčių institucijų ir muitinės teiktiną statistinę informaciją ir iš dalies keičiami jo V ir VI priedai ( 1 )

33

 

*

2021 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1705, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus ( 1 )

40

 

*

2021 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1706, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/688, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos reikalavimais, taikomais Sąjungoje perkeliamiems sausumos gyvūnams ir vežamiems periniams kiaušiniams ( 1 )

56

 

*

2021 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1707, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

62

 

*

2021 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1708, kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikros 2020 m. nepanaudotos žvejybos kvotų dalys pridedamos prie 2021 m. kvotų

65

 

*

2021 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1709, kuriuo dėl gyvūninių maisto produktų oficialios kontrolės vienodos praktinės tvarkos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/627 ( 1 )

84

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. rugsėjo 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1710 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu įsteigtame Specialiajame socialinės apsaugos koordinavimo komitete dėl sprendimo iš dalies pakeisti Protokolo dėl socialinės apsaugos koordinavimo priedus priėmimo

89

 

*

2021 m. rugsėjo 23 d. Komisijos sprendimas (ES) 2021/1711, kuriuo skiriami komisijos, padedančios Komisijai atrinkti kandidatus eiti tarptautinių investicinių teismų narių pareigas, nariai

123

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top