EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:131:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 131, 2021 m. balandžio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 131

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. balandžio 16d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/614, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Bayramiç Beyazı“ (SKVN))

1

 

*

2021 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/615, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Taşköprü Sarımsağı“ (SKVN))

3

 

*

2021 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/616, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios benalaksilo, benalaksilo-M, dichlobenilo, fluopikolido, prokvinazido ir piridalilo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

4

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/617, kuriuo dėl veterinarijos sertifikatų ir tam tikrų vandens gyvūnų ir gyvūninių produktų įvežimo į Sąjungą veterinarijos arba oficialių sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/2235 ir (ES) 2020/2236 ( 1 )

41

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/618, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios diklofopo, fluopiramo, ipkonazolio ir terbutilazino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai ( 1 )

55

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/619, kuriuo dėl veterinarijos sertifikatų, veterinarijos arba oficialių sertifikatų ir oficialių sertifikatų naudojimo pereinamojo laikotarpio nuostatų iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentai (ES) 2020/2235, (ES) 2020/2236 ir (ES) 2021/403 ( 1 )

72

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/620, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų valstybių narių arba jų zonų ar laikymo vietų tam tikromis į sąrašą įtrauktomis ligomis neužkrėstos teritorijos statuso arba neskiepijimo nuo jų statuso patvirtinimu ir tų į sąrašą įtrauktų ligų likvidavimo programų patvirtinimu ( 1 )

78

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/621, kuriuo dėl medžiagos imidakloprido klasifikavimo pagal didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją gyvūniniuose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

120

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/622, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/59/ES nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su informacijos apie minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą teikimo formomis, nurodymais ir metodika ( 1 )

123

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/623, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas ( 1 )

137

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/624 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos ekonominės bendrijos, Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Švedijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos Konvencija dėl bendrosios tranzito procedūros įsteigtame jungtiniame komitete, dėl Konvencijos I ir III priedėlių pakeitimų

168

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos sprendimas (ES, EURATOMAS) 2021/625 dėl pirminių maklerių tinklo sukūrimo ir tinkamumo kriterijų, taikomų suteikiant sindikuotųjų sandorių, kuriuos vykdo Komisija skolindamasi Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu, valdymo ir bendro valdymo įgaliojimus, nustatymo

170

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/626, kuriuo sukuriamas „InvestEU“ portalas ir nustatomos jo techninės specifikacijos

183

 

*

2021 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/627, kuriuo nustatomos Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) registracijos žurnalų saugojimo ir prieigos prie jų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1240 taisyklės

187

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top