EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:129:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 129, 2021 m. balandžio 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. balandžio 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės ( 1 )

1

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/606, kuriuo dėl Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės bei Didžiosios Britanijos Karūnos priklausinių Gernsio, Meno Salos ir Džersio įrašų trečiųjų šalių ar jų regionų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašuose iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/405 I, IV–XIII ir XVI priedai ( 1 )

65

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/607, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymo sritis išplečiama įtraukiant importuojamą iš Malaizijos siunčiamą citrinų rūgštį, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Malaizijos kilmės

73

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/608, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ( 1 )

119

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/609, kuriuo dėl galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuočių ir sveikatos priežiūros produktų sterilizavimo darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/439

150

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/610, kuriuo dėl medicinos transporto priemonių ir jų įrangos, anestezijos ir kvėpavimo įrangos, biologinio medicinos priemonių įvertinimo, galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuočių, sveikatos priežiūros produktų sterilizavimo, žmonėms skirtų medicinos priemonių klinikinio tyrimo, neaktyviųjų chirurginių implantų, medicinos priemonių, gaminamų naudojant gyvūnų audinius ir iš jų gautus darinius, elektroakustikos ir elektrinės medicinos įrangos darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/437

153

 

*

2021 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/611, kuriuo dėl biologinio medicinos priemonių įvertinimo, galutinai sterilizuotų medicinos priemonių pakuočių, sveikatos priežiūros produktų sterilizavimo ir žmonėms skirtų medicinos priemonių klinikinio tyrimo darniųjų standartų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/438

158

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. birželio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 509/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, klaidų ištaisymas ( OL L 156, 2012 6 16 )

161

 

*

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos klaidų ištaisymas ( OL L 139, 2004 4 30 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319)

162

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top