EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:074:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 074, 2021 m. kovo 4 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 74

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. kovo 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/381, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Escavèche de Chimay“ (SGN))

1

 

*

2021 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/382, kuriuo dėl maisto alergenų valdymo, maisto perskirstymo ir maisto saugos kultūros iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos priedai ( 1 )

3

 

*

2021 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/383, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 III priedas, kuriame pateikiamas koformuliantų, nepatvirtintų naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašas ( 1 )

7

 

*

2021 m. kovo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/384 dėl žemės ūkio augalų rūšių ir daržovių rūšių veislių pavadinimų tinkamumo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 637/2009 ( 1 )

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), klaidų ištaisymas ( OL L 119, 2016 5 4 )

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top