EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:434:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 434, 2020 m. gruodžio 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 434

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2189, kuriuo Nyderlandams leidžiama nustatyti specialiąją priemonę,kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EBdėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 ir 168a straipsnių

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2190, kuriuo dėl oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės poste, per kurį prekės išvežamos iš Sąjungos, ir tam tikrų tranzito ir perkrovimo nuostatų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2124 ( 1 )

3

 

*

2020 m. lapkričio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2191, kuriuo dėl prekių, vežamų jūra iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Normandijos salų ir Meno salos arba į jas, įvežimo bendrųjų deklaracijų ir išankstinių išvežimo deklaracijų pateikimo terminų iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446

8

 

*

2020 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2192, kuriuo dėl identifikavimo ženklo, Jungtinėje Karalystėje naudotino tam tikriems Šiaurės Airijoje pagamintiems gyvūniniams produktams ženklinti, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedas ( 1 )

10

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2193, kuriuo dėl skrydžio įgulos kompetencijos ir mokymo metodų reikalavimų ir dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011

13

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2194, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Milas Zeytinyağı“ (SKVN))

29

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2195, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Monti Iblei“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas

30

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2196, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių ( 1 )

31

 

*

2020 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2197, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

50

 

*

2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2198, kuriuo ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1628, kuriuo nustatoma retrospektyvi iš atsinaujinančių išteklių gaminamo kurui skirto etanolio importo Sąjungos priežiūra

52

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 8 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/2199, dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) vadovo skyrimo (EUCAP Sahel Mali/2/2020)

54

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2200, dėl pritarimo Europos piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo laikotarpių pratęsimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1042 (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 9226)

56

 

*

2020 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2201, dėl tinklo valdybos ir Europos aviacijos krizių koordinavimo padalinio tam tikrų narių bei jų pakaitinių narių skyrimo oro eismo valdymo tinklo funkcijoms vykdyti ( 1 )

59

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gruodžio 14 d. Audito Rūmų sprendimas Nr. 19-2020, dėl darbo tvarkos taisyklių 19 straipsnio dalinio pakeitimo

66

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2020 m. gruodžio 8 d. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu įsteigto Muitinių komiteto rekomendacija Nr. 1/2020, dėl Protokolo dėl sąvokos „Produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų 27 straipsnio taikymo

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top