EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 431, 2020 m. gruodžio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 431

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. spalio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2153, kuriuo dėl operatyvinių asmens duomenų kategorijų ir duomenų subjektų, kurių operatyvinius asmens duomenis Europos prokuratūra gali tvarkyti bylų rodyklėje, kategorijų iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939

1

 

*

2020 m. spalio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2154, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 papildomas gyvūnų sveikatos, sertifikavimo ir pranešimo reikalavimais, taikomais sausumos gyvūnų gyvūninių produktų vežimui Sąjungoje ( 1 )

5

 

*

2020 m. spalio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2155, kuriuo nustatant neprivalomą bendrą Europos Sąjungos pastatų pažangiojo parengtumo vertinimo sistemą papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES ( 1 )

9

 

*

2020 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2156, kuriuo detalizuojami neprivalomos bendros Sąjungos pastatų pažangiojo parengtumo vertinimo sistemos veiksmingo įgyvendinimo techniniai aspektai ( 1 )

25

 

*

2020 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2157, kuriuo patvirtinami saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos specifikacijos Sąjungos lygmens pakeitimai („Montello-Colli Asolani“ (SKVN))

30

 

*

2020 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (UE) 2020/2158, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Chabichou du Poitou“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas

32

 

*

2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2159, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

34

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/2160, kuriuo dėl etoksilinto 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolio cheminių medžiagų grupės (apimančios aiškiai apibrėžtas medžiagas ir nežinomos ar kintamos sudėties medžiagas, sudedamuosius reakcijos produktus ar biologines medžiagas, polimerus ir homologus) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priedas ( 1 )

38

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2161, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/915 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės į ritinius suvyniotai aliuminio folijai, vengimo importuojant iš Tailando siunčiamą tam tikrą į ritinius suvyniotą aliuminio foliją, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Tailando kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

42

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2162, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2384 ir Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/271 tam tikrai importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės aliuminio folijai, vengimo importuojant tam tikrą iš Tailando siunčiamą aliuminio foliją, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Tailando kilmės, ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

48

 

*

2020 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2163, dėl Sąjungos lengvatinio prekybos režimo susitarimuose nustatytų prekių kilmės taisyklių įgyvendinimo Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija

55

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 15 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/2164, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos pajėgumų stiprinimo Somalyje misijos (EUCAP Somalia) vadovo įgaliojimų terminas (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2165, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1861 taikymo taisyklės dėl minimalios duomenų kokybės standartų ir techninių specifikacijų, taikomų įkeliant nuotraukas ir daktiloskopinius duomenis į Šengeno informacinę sistemą (SIS) patikrinimų kertant sieną ir grąžinimo srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8599)

61

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/2166, dėl apyvartinių taršos leidimų, valstybių narių parduotinų aukcionuose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 2021–2030 m. laikotarpiu, dalių nustatymo (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2167, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1918 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su lėtine išsekimo liga, pratęsiant jo taikymo laikotarpį (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2168, dėl jungtinio valstybių narių pasiūlymo dėl Šiaurės jūros–Baltijos jūros krovinių vežimo geležinkelių koridoriaus pratęsimo atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo 5 straipsniui (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8919)

72

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/2169, kuria iš dalies keičiama Tarybos rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top