EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:420:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 420, 2020 m. gruodžio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 420

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/2040, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios pirolizidino alkaloidų koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

1

 

*

2020 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2041, kuriuo dėl mėginių, kuriuos turi paimti ir ištirti kiekviena valstybė narė, skaičiaus atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/585 ( 1 )

6

 

*

2020 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2042, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/464 nuostatos dėl jo taikymo pradžios datos ir tam tikrų kitų datų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos taikymu ( 1 )

9

 

*

2020 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2043, kuriuo dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatų dėl paraiškos teikėjų arba švietimo įstaigų patalpose atliekamų su mokykloms skirta programa susijusių patikrų vietoje

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2020/2044, dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

13

 

*

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2020/2045, su pastabomis sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

14

 

*

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimas (ES) 2020/2046, dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK)

16

 

*

2020 m. spalio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2020/2047, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), dalį

17

 

*

2020 m. gruodžio 8 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/2048, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovo įgaliojimų terminas (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

2020 m. gruodžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas (ES) 2020/2049, kuriuo skiriamas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narys

22

 

*

2020 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2050, kuriuo tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1700, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema, nukrypti leidžiančias nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8595)

23

 

*

2020 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2051, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/1742 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Jungtinėje Karalystėje, priedas (pranešta dokumentu Nr. C((2020) 9184)  ( 1 )

28

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2020 m. gruodžio 4 d. AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2020, kuriuo iš dalies keičiamas AKR ir ES ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 3/2019 patvirtinti pereinamojo laikotarpio priemones pagal AKR ir ES partnerystės susitarimo 95 straipsnio 4 dalį [2020/2052]

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top