EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:406:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 406, 2020 m. gruodžio 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 406

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gruodžio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1816, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas nuostatomis dėl lyginamojo indekso pažymoje pateiktino paaiškinimo, kaip kiekviename pateiktame ir paskelbtame lyginamajame indekse atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus ( 1 )

1

 

*

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1817, kuriuo dėl paaiškinimo, kaip lyginamųjų indeksų metodikoje atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius ir valdymo kriterijus, minimalaus turinio papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 ( 1 )

12

 

*

2020 m. liepos 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1818, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 papildomas ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamųjų indeksų ir ES su Paryžiaus susitarimu suderintų lyginamųjų indeksų minimaliaisiais standartais

17

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/1819, kuriuo dėl dažiklių naudojimo lašišos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ( 1 )

26

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1820, kuriuo leidžiama pateikti rinkai džiovintas euglenas Euglena gracilis kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

29

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1821, kuriuo leidžiama pateikti rinkai Panax notoginseng ir Astragalus membranaceus ekstraktą kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

34

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1822, kuriuo leidžiama pateikti rinkai mielių Yarrowia lipolytica biomasę, kurios sudėtyje yra chromo, kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

39

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1823, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 234/2011, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą ( 1 )

43

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1824, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2468, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomi trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai ( 1 )

51

 

*

2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1825, kuriuo dėl laikinųjų priemonių, taikomų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų įvežimui į Sąjungos teritoriją arba vežimui joje, iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 7 ir 8 straipsniai

58

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gruodžio 1 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1826, dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2020/895 (ATALANTA/3/2020)

60

 

*

2020 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas (ES) 2020/1827, dėl priemonių SA.39990 (2016/C) (ex 2016/NN) (ex 2014/FC) (ex 2014/CP), kurias Belgija taikė bendrovei „Ducatt NV“ (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 3287)  ( 1 )

62

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimo (ES) 2020/1410 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 66-oje Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijoje, dėl pagal Konvenciją dėl Suderintos sistemos numatomų priimti klasifikavimo nuomonių, klasifikavimo sprendimų, Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ar kitų pasiūlymų dėl Suderintos sistemos aiškinimo pakeitimų ir rekomendacijų Suderintos sistemos aiškinimo vienodumui užtikrinti klaidų ištaisymas ( OL L 327, 2020 10 8 )

67

 

*

2020 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimo (ES) 2020/1532 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi 66-oje Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos komiteto sesijoje, dėl pagal Konvenciją dėl Suderintos sistemos numatomų priimti klasifikavimo nuomonių, klasifikavimo sprendimų, Suderintos sistemos aiškinamųjų pastabų ar kitų pasiūlymų dėl Suderintos sistemos aiškinimo pakeitimų ir rekomendacijų Suderintos sistemos aiškinimo vienodumui užtikrinti klaidų ištaisymas ( OL L 352, 2020 10 22 )

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top