EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:398:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 398, 2020 m. lapkričio 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 398

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. lapkričio 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1767, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Rucola della Piana del Sele“ (SGN)

1

 

*

2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1768, kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

2

 

*

2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1769, dėl asignavimų, perkeltų iš 2020 finansinių metų, kompensavimo remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 5 dalimi

4

 

*

2020 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1770, dėl sodinti skirtų augalų, kuriems netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/2031 nustatyta išimtis dėl reikalavimo augalų pasuose nurodyti atsekamumo kodą, tipų bei rūšių, kuriuo panaikinama Komisijos direktyva 92/105/EEB

6

 

*

2020 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1771, kuriuo peroksiacto rūgšties ir peroksioktano rūgšties reakcijos masė patvirtinama kaip esama veiklioji medžiaga 2-o, 3-io ir 4-o tipų biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

9

 

*

2020 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1772, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2469, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų 10 straipsnyje nurodytoms paraiškoms taikomi administraciniai ir moksliniai reikalavimai ( 1 )

13

 

*

2020 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1773, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu ( 1 )

19

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. lapkričio 24 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1774, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA) vadovo įgaliojimų terminas (EUAM RCA/1/2020)

22

 

*

2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1775, kuriuo Nyderlandams leidžiama autorizuoti biocidinius produktus, kuriuos sudaro in situ pagamintas azotas, kultūros paveldui apsaugoti (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 8052)

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top