EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:354:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 354, 2020 m. spalio 26 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 354

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. spalio 26d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1546, kuriuo nustatoma šaltinių ir metodų, naudojamų bendrųjų nacionalinių pajamų suvestiniams rodikliams ir jų sudedamosioms dalims rengti pagal Europos sąskaitų sistemą (2010 m. ESS), aprašo struktūra ir išsami rengimo tvarka ( 1 )

1

 

*

2020 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1547, kuriuo ištaisoma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/274, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos, sertifikavimo, įvežimo ir išvežimo operacijų registro, privalomųjų deklaracijų bei pranešimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl atitinkamų patikrų taikymo taisyklės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/561, redakcija lenkų kalba

4

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. spalio 13 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1548, dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (ES BAM Rafah) vadovo skyrimo (ES BAM Rafah/2/2020)

5

 

*

2020 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1549, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2004/200/EB dėl apsaugos priemonių nuo Pepino mozaikos viruso įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 7139)

7

 

*

2020 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1550, kuriuo nustatoma daugiametė 2021–2025 m. kontrolės, kurią turi vykdyti Komisijos ekspertai valstybėse narėse ir kuri skirta tikrinti, kaip taikomi Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės teisės aktai, programa

9

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2020 m. spalio 22 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1551, kuria iš dalies keičiama Tarybos rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo

19

 

 

GAIRĖS

 

*

2020 m. spalio 14 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/1552, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos (ECB/2020/50)

22

 

*

2020 m. spalio 14 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/1553, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2020/51)

24

 

*

2020 m. spalio 14 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2020/1554, kuriomis iš dalies keičiamos Gairių ECB/2011/23 nuostatos dėl duomenų apie išorės sektoriaus statistikos kokybę pateikimo Europos Centriniam Bankui dažnumo (ECB/2020/52)

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top