EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:331:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 331, 2020 m. spalio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 331

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. spalio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymą ir laikiną taikymą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1431, kuriuo dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų agentūrai už farmakologinio budrumo veiklos, susijusios su žmonėms skirtais vaistais, vykdymą, sumų koregavimo pagal infliacijos lygį iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 658/2014

2

 

*

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1432, kuriuo nustatant informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srities 2021 ataskaitinių metų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 ( 1 )

4

 

*

2020 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1433, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Pouligny-Saint-Pierre“ (SKVN) pakeitimas

19

 

*

2020 m. spalio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/1434, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 )

20

 

*

2020 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1435, dėl registruotojų pareigos atnaujinti savo registraciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ( 1 )

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. spalio 12 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1436, kuriuo, vadovaujantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu, Vokietijai leidžiama taikyti lengvatinį mokesčio tarifą uoste prisišvartavusiems laivams tiesiogiai tiekiamai elektros energijai

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top