EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:305:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 305, 2020 m. rugsėjo 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 305

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1302, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl mokesčių, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija taiko trečiosiose šalyse įsteigtoms pagrindinėms sandorio šalims ( 1 )

1

 

*

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1303, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas kriterijais, į kuriuos ESMA turėtų atsižvelgti, kad nustatytų, ar trečiojoje šalyje įsteigta pagrindinė sandorio šalis yra arba gali tapti sisteminės svarbos Sąjungos arba vienos ar kelių jos valstybių narių finansiniam stabilumui ( 1 )

7

 

*

2020 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1304, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl būtiniausių elementų, kuriuos turi įvertinti ESMA vertindama trečiųjų šalių PSŠ prašymus įvertinti, ar laikomasi palyginamų reikalavimų, ir to vertinimo aspektų ir sąlygų ( 1 )

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. rugsėjo 18 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1305, kuriuo Jungtinei Karalystei leidžiama savarankiškai išreikšti sutikimą tam tikrus tarptautinius susitarimus, kuriuos ketinama taikyti pereinamuoju laikotarpiu Sąjungos bendros žuvininkystės politikos srityje, laikyti įpareigojančiais

27

 

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/1306, dėl laikino tam tikrų centrinių bankų pozicijų neįtraukimo į bendrą pozicijų matą atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją (ECB/2020/44)

30

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2020 m. rugsėjo 18 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2020/1307, dėl itin didelio pralaidumo tinklų diegimo sąnaudoms mažinti ir savalaikei investicijoms palankiai prieigai prie 5G radijo spektro užtikrinti skirto bendro Sąjungos priemonių rinkinio, kad būtų paskatintas junglumas ir taip paremtas Sąjungos ekonomikos atsigavimas nuo COVID-19 krizės

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top