EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:234:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 234, 2020 m. liepos 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. liepos 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gegužės 15 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1068, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai ( 1 )

1

 

*

2020 m. birželio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1069, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 877/2013, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 473/2013 dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų

8

 

*

2020 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1070, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos ( 1 )

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2020/1071, kuriuo dėl ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos netaikymo atvykstamiesiems skrydžiams iš Šveicarijos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB ( 1 )

16

 

*

2020 m. liepos 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1072, dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia) ES misijos pajėgų vado skyrimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1264 (EUTM Somalia/1/2020)

18

 

*

2020 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1073, kuriuo leidžiama taikyti Nyderlandų pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių prašomą nukrypti leidžiančią nuostatą

20

 

*

2020 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1074, kuriuo leidžiama taikyti pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Danijos prašomą išimtį

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top