EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:165:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 165, 2020 m. gegužės 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 165

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai
2020m. gegužės 27d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/696, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ( 1 )

1

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/697, kuriuo, siekiant leisti uosto valdymo įstaigai arba kompetentingai institucijai dėl COVID-19 protrūkio lanksčiai keisti uosto infrastruktūros mokesčių rinkimo sąlygas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/352

7

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse ( 1 )

10

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2020/699, dėl laikinųjų priemonių, susijusių su visuotiniais Europos bendrovių (SE) akcininkų ir Europos kooperatinių bendrovių (SCE) narių susirinkimais

25

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700, kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu ( 1 )

27

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2020/701, dėl makrofinansinės paramos teikimo plėtros ir kaimyninėms šalims partnerėms per COVID-19 pandemiją

31

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2020 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2020/702, kuriuo toliau pratęsiamas Sprendimu (ES) 2020/430 priimtos ir Sprendimu (ES) 2020/556 pratęstos laikinos nuo Tarybos darbo tvarkos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos, taikomos atsižvelgiant į su kelionėmis susijusius sunkumus, kilusius Sąjungoje dėl COVID-19 pandemijos, galiojimas

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top