EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 330, 2019 m. gruodžio 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 330

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemų susiejimo įsigaliojimo

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. spalio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2178 kuriuo dėl Komorų Sąjungos įtraukimo į I priedą iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1076

2

 

*

2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2179 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 481/2012 nuostatos dėl aukštos kokybės galvijienos tarifinių kvotų skyrimo šaliai ir kuriuo 2019–2020 kvotos metais nukrypstama nuo to Įgyvendinimo reglamento

3

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2180 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 nustatoma išsami kokybės ataskaitų tvarka ir turinys ( 1 )

8

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2181 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1700 nustatomos keliems duomenų rinkiniams bendrų elementų techninės charakteristikos ( 1 )

16

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2182 kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas „Pan Galego“/„Pan Gallego“ (SGN)

42

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2183 kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Cordero Manchego“ (SGN))

43

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2184 kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Riso del Delta del Po“ (SGN))

44

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2185 kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo „Bleu du Vercors-Sassenage“ (SKVN) specifikacijos pakeitimas

45

 

*

2019 m. gruodžio 18 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2186 kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

46

 

*

2019 m. gruodžio 19 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2187 kuriuo nustatoma didžiausia privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos suma, skiriama pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 paskelbtą konkursą

48

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gruodžio 11 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/2188 dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos saugumo sektoriaus reformai Irake remti (EUAM Iraq) vadovo skyrimo (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Politinio ir Saugumo Komiteto Sprendimas (BUSP) 2019/2189 dėl Europos Sąjungos BSGP patariamosios misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (EUAM RCA) vadovo skyrimo (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

2019 m. gruodžio 19 d. Europos Vadovų Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2190 kuriuo skiriami du Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariai

52

 

*

2019 m. gruodžio 19 d. TARYBOS sprendimas (BUSP) 2019/2191 kuriuo remiamas visuotinis ataskaitų dėl neteisėtų įprastinių ginklų ir jų šaudmenų teikimo mechanizmas siekiant sumažinti ginklų nukreipimo ir neteisėtos prekybos jais riziką („iTrace IV“)

53

 

*

2019 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/2192 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

71

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/2193 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų taikymo tikslais nustatomos duomenų apskaičiavimo, tikrinimo ir teikimo taisyklės ir duomenų teikimo forma (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8995)  ( 1 )

72

 

*

2019 m. lapkričio 29 d. EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/2194 dėl įgaliojimų pasirašyti suteikimo (ECB/2019/33)

86

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko Sprendimas (ES) 2019/2195 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (ECB/2019/39)

91

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/2117, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, klaidų ištaisymas ( OL L 320, 2019 12 11 )

104

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2019/2158 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2019/38) klaidų ištaisymas ( OL L 327, 2019 12 17 )

105

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) 2019/2155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2019/37), klaidų ištaisymas ( OL L 327, 2019 12 17 )

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top