EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:328:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 328, 2019 m. gruodžio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2160 kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis ( 1 )

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161 kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu ( 1 )

7

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva (ES) 2019/2162 dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES ( 1 )

29

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2163 kuriuo nustatomi 2020 m. ir 2021 m. ribiniai kiekiai, kad tam tikriems vaisiams ir daržovėms būtų galima taikyti papildomus importo muitus

58

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2164 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės ( 1 )

61

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2165 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 leidžiama pakeisti naujo maisto produkto blakinių kalendrų (Coriandrum sativum) sėklų aliejaus specifikacijas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

81

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gruodžio 16 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/2166 kuriuo dėl Serbijos ir Pietų Korėjos įtraukimo į trečiųjų valstybių ir teritorijų, kurių taikomi priežiūros ir reglamentavimo reikalavimai laikomi lygiaverčiais vertinant pozicijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sąrašus iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/908/ES ( 1 )

84

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/2167 kuriuo patvirtinamas 2020–2029 m. tinklo strateginis planas dėl bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijų

89

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2168 dėl tinklo valdybos pirmininko ir narių bei jų pakaitinių narių, taip pat Europos aviacijos krizių koordinavimo padalinio narių ir jų pakaitinių narių skyrimo oro eismo valdymo tinklo funkcijoms vykdyti trečiuoju, 2020–2024 m., ataskaitiniu laikotarpiu

90

 

*

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/2169 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 9369) ( 1 )

97

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top