EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 324, 2019 m. gruodžio 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 324

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2135 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi trečiajame Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio šalių konferencijos susitikime dėl sprendimo dėl laipsniško dantų amalgamos atsisakymo, kuriuo iš dalies keičiamas tos konvencijos A priedas, priėmimo

1

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2136 kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pakeitimų

3

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/2137 kuriuo nustatoma, kad Rumunija nesiėmė veiksmingų priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į 2019 m. birželio 14 d. Tarybos rekomendaciją

5

 

*

2019 m. gruodžio 5 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2138 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/441/EB, leidžiantis Italijos Respublikai taikyti priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 straipsnio

7

 

*

2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2019/2139 kuriuo skiriami du nepriklausomų žymių asmenų komiteto nariai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 11 straipsnio 1 dalį

9

 

*

2019 m. spalio 21 d. Komisijos Sprendimas (ES) 2019/2140 dėl valstybės pagalbos SA.52194–2019/C (ex 2018/FC) – Slovakijos Respublika – Slovakijos mažmeninės prekybos apyvartos mokestis (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7474)  ( 1 )

11

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų taisyklė Nr. 14. Suvienodintos transporto priemonių tvirtinimo nuostatos atsižvelgiant į saugos diržo tvirtinimo įtaisus [2019/2141]

14

 

*

Jungtinių Tautų taisyklė Nr. 145. Suvienodintos nuostatos dėl transporto priemonių patvirtinimo atsižvelgiant į ISOFIX tvirtinimo sistemas ir ISOFIX viršutinės juostos tvirtinimo įtaisus bei i dydžio sėdimąsias vietas [2019/2142]

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (ES) 2019/1966, kuriuo iš dalies keičiami ir ištaisomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III ir V priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 307, 2019 11 28 )

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top