EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:321:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 321, 2019 m. gruodžio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 321

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 12d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2121 kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos, kiek tai susiję su vienos valstybės ribas peržengiančiu pertvarkymu, jungimu ir skaidymu ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/2122 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, keleivių asmeninio bagažo ir nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, konkrečios kontrolės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011 ( 1 )

45

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/2123 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas atvejų, kuriais tam tikrų prekių tapatumo ir fiziniai patikrinimai gali būti atliekami kontrolės punktuose, o dokumentų patikrinimai – toliau nuo pasienio kontrolės postų esančiose vietose, ir sąlygų, kuriomis jie gali būti atliekami, taisyklėmis ( 1 )

64

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/2124 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tranzitu vežamų, perkraunamų ir toliau per Sąjungą vežamų gyvūnų ir prekių siuntų oficialioji kontrolė, iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 798/2008, (EB) Nr. 1251/2008, (EB) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/759 ir Komisijos sprendimas 2007/777/EB ( 1 )

73

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/2125 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas konkrečios oficialiosios medinių pakavimo medžiagų kontrolės vykdymo, pranešimo apie tam tikras siuntas ir priemonių, kurių reikia imtis neatitikties atvejais, taisyklėmis

99

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2126 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas taisyklėmis, kuriomis reglamentuojama tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių konkreti oficialioji kontrolė ir priemonės, kurių turi būti imamasi atlikus tokią kontrolę, taip pat nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose ( 1 )

104

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2127 kuriuo dėl tam tikrų Tarybos direktyvų 91/496/EEB, 97/78/EB ir 2000/29/EB nuostatų taikymo datos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 ( 1 )

111

 

*

2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2128 kuriuo nustatomas į iš Sąjungos išplaukiančius laivus pristatomų prekių, skirtų laivams aprūpinti arba vartoti įgulai ir keleiviams, arba į NATO ar Jungtinių Valstijų karines bazes pristatomų prekių oficialaus sertifikato pavyzdys ir šių prekių oficialių sertifikatų išdavimo taisyklės ( 1 )

114

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2129 kuriuo nustatomos taisyklės dėl į Sąjungą įvežamų gyvūnų ir prekių tam tikrų siuntų tapatumo patikrinimų ir fizinių patikrinimų vienodo dažnumo ( 1 )

122

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2130 kuriuo nustatomos gyvūnų ir prekių, kuriems taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, dokumentų patikrinimų, tapatumo patikrinimų ir fizinių patikrinimų metu ir po jų atliktinų veiksmų išsamios taisyklės ( 1 )

128

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2131 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1198, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims nustatomas galutinis antidempingo muitas

139

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

Jungtinio Komiteto Sprendimas Nr. 256/2018 2018 m. gruodžio 5 d. kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/2132]

168

 

*

2019 m. kovo 29 d. EEE Jungtinio Komiteto Sprendimas Nr. 79/2019 kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2019/2133]

170

 

*

2019 m. gegužės 8 d. EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 125/2019 kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) ir XIX priedas (Vartotojų apsauga) [2019/2134]

176

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2019/1846, kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl išimties, kuria šviną leidžiama naudoti tam tikruose vidaus degimo varikliuose naudojamuose lydmetaliuose, klaidų ištaisymas ( OL L 283, 2019 11 5 )

178

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top