EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 308, 2019 m. lapkričio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. lapkričio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1974 kuriuo, nustatant papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rodiklius, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013

1

 

*

2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1975 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/220, kuriuo nustatomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1217/2009, kuriuo sukuriamas žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklas Europos Sąjungoje, taikymo taisyklės

4

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1976 kuriuo leidžiama pateikti rinkai fenilkapsiciną kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos igyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1977 dėl leidimo naudoti fenilmetantiolį, benzilmetilsulfidą, antr-pentiltiofeną, tridec-2-enalį, 12-metiltridekanalį, 2,5-dimetilfenolį, heksa-2(trans), 4(trans)-dienalį ir 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanoną kaip kačių ir šunų pašarų priedus ( 1 )

45

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1978 kuriuo dėl Bendrijos augalų veislių tarnybai mokamų mokesčių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1238/95

58

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1979 kuriuo leidžiama pateikti rinkai 2′-fukozillaktozės/difukozillaktozės mišinį kaip naują maisto produktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1980 kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

69

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1981 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/626 nuostatos dėl trečiųjų šalių ir jų regionų, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti žmonėms vartoti skirtas sraiges, želatiną, kolageną ir vabzdžius, sąrašų ( 1 )

72

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1982 kuriuo, atnaujinus tyrimą siekiant įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą byloje T-650/17 dėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1146, kuriuo iš naujo nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bendrovės „Jinan Meide Castings Co., Ltd.“ pagamintoms kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, nustatomas reikalavimas registruoti tam tikras importuojamas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kaliojo ketaus ir rutulinio grafitinio ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias detales su sriegiais

77

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1983 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/39 nuostatos dėl Sąjungos pagalbos perskirstymo

82

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1984 kuriuo nustatoma didžiausia privataus alyvuogių aliejaus sandėliavimo paramos suma, skiriama pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/1882 paskelbtą konkursą

84

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2019/1985 kuria dėl tam tikrų žemės ūkio augalų ir daržovių veislių varietetų savybių, kurias būtina tikrinti, ir būtinųjų tyrimų sąlygų iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatomos atitinkamai Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio ir Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės ( 1 )

86

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1986 kuriuo skiriami Regionų komiteto Lenkijos Respublikos pasiūlyti penki nariai ir vienas pakaitinis narys

94

 

*

2019 m. lapkričio 25 d. TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/1987 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės alyvuogių tarybos Narių taryboje dėl alyvuogių aliejui ir alyvuogių išspaudų aliejui taikomų prekybos standartų

95

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Politinio ir Saugumo Komiteto Sprendimas (BUSP) 2019/1988 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Vadovų Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1989 kuriuo skiriama Europos Komisija

100

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1990 kuriuo Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro direktoriui deleguojami tam tikri leidimus suteikiančio pareigūno įgaliojimai, susiję su atlyginimų išmokėjimu ir misijų bei patvirtintų kelionių išlaidų apmokėjimu

103

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Politinio ir Saugumo Komiteto Sprendimas (BUSP) 2019/1991 dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo skyrimo (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1992 kuriuo dėl taikymo laikotarpio pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2008 dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su žvyneline tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1993 kuriuo pripažįstama, kad schema „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ yra tinkama atitikčiai Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 98/70/EB ir 2009/28/EB nustatytiems tvarumo kriterijams įrodyti

110

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1994 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8745) ( 1 )

112

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. birželio 17 d. ELPA priežiūros institucijos deleguotojo sprendimo Nr. 42/19/COL, kuriuo nustatoma, kad viešojo autobusų transporto paslaugoms Norvegijoje netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES [2019/...], klaidų ištaisymas ( OL L 259, 2019 10 10 )

134

 

*

2019 m. gegužės 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1935, kuriuo dėl techninių reguliavimo standartų, kuriais pritaikomos draudimo ir perdraudimo tarpininkų profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir finansinio pajėgumo bazinės eurais išreikštos sumos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97, klaidų ištaisymas ( OL L 301, 2019 11 22 )

135

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top