Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 289, 2019 m. lapkričio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. lapkričio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1864 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos PPO nuolaidų, susijusių su mėsa su prieskoniais, pakeitimo kontekste pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. birželio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1865 kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), redakcija rumunų kalba ( 1 )

3

 

*

2019 m. liepos 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1866 kuriuo dėl MIPP ir DIP teikėjams, siūlantiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 32 straipsnyje nurodytų fondų investicinius vienetus kaip pagrindines investavimo galimybes, taikomo pereinamojo laikotarpio priemonės suderinimo su pratęstu tame straipsnyje nustatytu išimties taikymo laikotarpiu iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653 ( 1 )

4

 

*

2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1867 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas nuostatomis dėl finansavimo taikant fiksuotąją normą

6

 

*

2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1868 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 siekiant suderinti apyvartinių taršos leidimų aukcionus su 2021–2030 m. ES ATLPS taisyklėmis ir apyvartinių taršos leidimų priskyrimu finansinėms priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES ( 1 )

9

 

*

2019 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1869 kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios tam tikrų nepageidaujamų medžiagų koncentracijos gyvūnų pašaruose iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB I priedas ( 1 )

32

 

*

2019 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1870 kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios eruko rūgšties ir cianido rūgšties koncentracijos tam tikruose maisto produktuose iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

37

 

*

2019 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1871 dėl gyvūniniuose maisto produktuose aptinkamų neleidžiamų farmakologiškai aktyvių medžiagų kontrolės atskaitos taškų, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/34/EB ( 1 )

41

 

*

2019 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1872 kuriuo dėl Japonijos įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų arba skyrių, iš kurių leidžiama į Sąjungą importuoti ar per ją vežti tranzitu tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

47

 

*

2019 m. lapkričio 7 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1873 dėl kompetentingų institucijų koordinuotai vykdomos gyvūninių produktų, genetinės medžiagos produktų, šalutinių gyvūninių produktų ir sudėtinių produktų nuodugnesnės oficialiosios kontrolės procedūrų pasienio kontrolės postuose ( 1 )

50

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 6 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1874 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7854)  ( 1 )

55

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/934, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl vynuogių auginimo zonų, kuriose galima padidinti alkoholio koncentraciją, leidžiamų vynininkystės metodų ir apribojimų, taikytinų vynuogių produktų gamybai ir laikymui, mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos šalutiniuose produktuose bei tų produktų šalinimo ir OIV bylų paskelbimo, klaidų ištaisymas ( OL L 149, 2019 6 7 )

59

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1706, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas, klaidų ištaisymas ( OL L 260, 2019 10 11 )

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top