EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:268:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 268, 2019 m. spalio 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 268

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. spalio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1745 kuriuo papildomos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES nuostatos dėl L kategorijos motorinių transporto priemonių įkrovimo prieigų, elektros tiekimo nuo kranto vidaus vandenų laivams, vandenilio tiekimo kelių transportui ir gamtinių dujų tiekimo kelių ir vandens transportui ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/674 ( 1 )

1

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1746 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1185, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės dėl informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai ( 1 )

6

 

*

2019 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1747 kuriuo dėl tam tikrų orlaivio įgulos narių licencijų bei pažymėjimų reikalavimų ir mokymo organizacijoms ir kompetentingoms institucijoms taikomų taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011 ( 1 )

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1748 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimu įsteigtame Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių valdymo pakomitetyje dėl to Susitarimo 4 skyriaus V priedo pakeitimo

53

 

*

2019 m. spalio 14 d. Tarybos Sprendimas2019/1749 dėl Airijos prašymodalyvauti taikant kai kurias Šengeno acquis nuostatas,susijusias su Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemųlaisvės, saugumo ir teisingumo erdvėjeoperacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top