EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:260:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 260, 2019 m. spalio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. spalio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. liepos 23 d. Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1701 kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I ir V priedai ( 1 )

1

 

*

2019 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1702 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 papildomas nustatant prioritetinių kenkėjų sąrašą

8

 

*

2019 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1703 kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (SGN))

11

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1704 kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikri 2018 m. nepanaudoti žvejybos kvotų kiekiai pridedami prie 2019 m. kvotų

13

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1705 kuriuo dėl terminų, iki kurių Jungtinė Karalystė, išstojusi iš Sąjungos, turėtų įvykdyti atitikties Sąjungos finansavimo reikalavimams sąlygas, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2019/1197

40

 

*

2019 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1706 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/325, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės labai atspariems tempimui poliesterių siūlams nustatomas galutinis antidempingo muitas

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1707 dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Prekybos komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinuoju partnerystės susitarimu, dėl rekomendacijos dėl tam tikrų Susitarimo pakeitimų, kad būtų atsižvelgta į Samoa prisijungimą ir galimą kitų Ramiojo vandenyno salų valstybių prisijungimą prie Susitarimo

45

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1708 kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Pasaulio prekybos organizacijos generalinėje taryboje, dėl sprendimo dėl PPO įsipareigojimų vykdymo atidėjimo, leidžiančio Jungtinėms Valstijoms taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą pagal Jungtinių Valstijų Karibų jūros baseino ekonomikos atgaivinimo aktą (CBERA), pratęsimo priėmimo

48

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1709 kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos generalinėje taryboje, dėl sprendimo dėl PPO įsipareigojimų vykdymo atidėjimo, leidžiančio narėmis esančioms besivystančioms šalims taikyti lengvatinį muitų tarifų režimą mažiausiai išsivysčiusių šalių produktams, pratęsimo priėmimo

50

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1710 kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlyti trys nariai ir trys pakaitiniai nariai

52

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1711 kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlyti du nariai ir trys pakaitiniai nariai

54

 

*

2018 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/1712 dėl valstybės paskolos SA.29198 – (2010/C) (ex 2009/NN), kurią Slovakija suteikėįmonei „Železničná Spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.“ („ZSSK Cargo“) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4723) ( 1 )

56

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2019/1713 kuriuo nustatoma informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2193 įgyvendinimo ataskaitose, forma (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7133)  ( 1 )

65

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Tarybos sprendimo (BUSP) 2019/1672 2019 m. spalio 4 d. dėl Europos Sąjungos stabilizavimo veiksmų, kuriais remiamas Jungtinių Tautų tikrinimo ir inspektavimo mechanizmas Jemene, klaidų ištaisymas ( OL L 256, 2019 10 7 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top