EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 259, 2019 m. spalio 10 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 259

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. spalio 10d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1689 kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2018/1229, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 papildomas atsiskaitymo drausmės techniniais reguliavimo standartais, redakcija rumunų kalba ( 1 )

1

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1690 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos alfa cipermetrino, kaip keistinos medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

2

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1691 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) V priedas ( 1 )

9

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1692 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nuostatų dėl registracijos ir dalijimosi informacija taikymo pasibaigus galutiniam cheminių medžiagų, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis, registracijos terminui ( 1 )

12

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1693 kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės ratams su plieniniais ratlankiais nustatomas laikinasis antidempingo muitas

15

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1694 kuriuo skiriamas Regionų komiteto Vengrijos pasiūlytas pakaitinis narys

58

 

*

2019 m. spalio 4 d. Tarybos Sprendimas (ES) 2019/1695 kuriuo skiriami Regionų komiteto Nyderlandų Karalystės pasiūlyti keturi nariai ir penki pakaitiniai nariai

59

 

*

2019 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1696 kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijos Karalystės pasiūlytas narys ir penki Ispanijos Karalystės pasiūlyti pakaitiniai nariai

61

 

*

2019 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1697 dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Airijoje pradžios

63

 

*

2019 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1698 dėl gaminiams taikomų Europos standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos įgyvendinimą ( 1 )

65

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

Elpa Priežiūros Institucijos Deleguotasis Sprendimas Nr. 42/19/COL 2019 m. birželio 17 d. kuriuo nustatoma, kad viešojo autobusų transporto paslaugoms Norvegijoje netaikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES [2019/...]

75

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1688, kuriuo importuojamiems Rusijos, Trinidado ir Tobago ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės karbamido ir amonio nitrato mišiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas ir jiems nustatyto laikinojo muito galutinis surinkimas, klaidų ištaisymas ( OL L 258, 2019 10 9 )

86

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top