EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 187, 2019 m. liepos 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 187

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. liepos 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1187 dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų jo nuostatų taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1188, kuriuo nustatant su išorinių žaliuzių ir markizių atsparumu vėjo apkrovai susijusių eksploatacinių charakteristikų klases papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 ( 1 )

11

 

*

2019 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1189, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantis Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

14

 

*

2019 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1190, kuriuo dėl 2019 m. Ispanijai skirtų žvejybos kvotų sumažinimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 185/2013

30

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1191 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 04 03 01 03 „Laisvas darbuotojų judėjimas, socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir migrantams, įskaitant migrantus iš trečiųjų šalių, skirtos priemonės“) ( 1 )

33

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1192 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 02 03 01 „Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir vystymas“ ir biudžeto eilutė 02 03 04 „Vidaus rinkos valdymo priemonės“) ( 1 )

36

 

*

2019 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1193 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo (Biudžeto eilutė 33 02 03 01 „Bendrovių teisė“) ( 1 )

39

 

*

2019 m. liepos 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1194 dėl nustatymo, kad 4-tret-butilfenolis (PTBP) yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

2019 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1195, kuriuo dėl leidimo pateikti rinkai genetiškai modifikuotas sojas, medvilnę, aliejinius rapsus ir kukurūzus turėtojo ir jo atstovo iš dalies keičiami sprendimai 2008/730/EB, 2008/837/EB, 2009/184/EB, 2011/354/ES, įgyvendinimo sprendimai 2012/81/ES, 2013/327/ES, (ES) 2015/690, (ES) 2015/697, (ES) 2015/699, (ES) 2016/1215, (ES) 2017/1208 ir (ES) 2017/2451 (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 5093)  ( 1 )

43

 

*

2019 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/1196 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės dalyvavimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top