EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:152:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 152, 2019 m. birželio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 152

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. birželio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų

1

 

*

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/946, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014 papildomas nuostatomis dėl finansavimo iš Sąjungos bendrojo biudžeto lėšų skyrimo Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos kūrimo išlaidoms padengti

41

 

*

2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos ( 1 )

45

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 29 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2019/948 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ES misijos pajėgų vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019)

72

 

*

2019 m. birželio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/949 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3981)

74

 

*

2019 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/950, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4357)  ( 1 )

97

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas, klaidų ištaisymas ( OL L 13, 2014 1 17 )

128

 

*

2018 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/1602, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 273, 2018 10 31 )

128

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/785 dėl įrenginiams, kuriuose naudojama ultraplačiajuostė technologija, skirto radijo spektro suderinimo Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/131/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 127, 2019 5 16 )

129

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top