Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:140:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 140, 2019 m. gegužės 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 140

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/855, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

1

 

*

2019 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/856, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos ( 1 )

6

 

*

2019 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/857 dėl leidimo naudoti mielių Saccharomyces cerevisiae padermės CNCM I-1077 preparatą kaip pieninių avių ir pieninių ožkų pašarų priedą pratęsimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 226/2007 (leidimo turėtoja – bendrovė „Danstar Ferment AG“, kuriai atstovauja bendrovė „Lallemand SAS“) ( 1 )

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/858 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Susitarimo dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje (SIOFA) šalių susitikime, kuriuo panaikinamas 2017 m. birželio 12 d. sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi SIOFA šalių susitikime

21

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/859 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Regioninėje žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijoje (SPRFMO), kuriuo panaikinamas 2017 m. birželio 12 d. Sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi SPRFMO

27

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/860 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Indijos vandenyno tunų komisijoje (IOTC), kuriuo panaikinamas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi IOTC

33

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/861 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Žvejybos pietryčių Atlante organizacijoje (SEAFO), kuriuo panaikinamas 2014 m. birželio 12 d. Sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi SEAFO

38

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/862 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijoje (WCPFC), kuriuo panaikinamas 2014 m. birželio 12 d. Sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu dėl vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo turi būti laikomasi WCPFC

44

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/863 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijoje (NAFO), kuriuo panaikinamas 2014 m. gegužės 26 d. Sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi NAFO

49

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/864 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šiaurės Atlanto lašišų išsaugojimo organizacijoje (NASCO), kuriuo panaikinamas 2014 m. gegužės 26 d. Sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi NASCO

54

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/865 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijoje (NEAFC), kuriuo panaikinamas 2014 m. gegužės 26 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi NEAFC

60

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/866 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Konvencijos dėl ledjūrio menkių išteklių centrinėje Beringo jūros dalyje apsaugos ir valdymo metinėje šalių konferencijoje, kuriuo panaikinamas 2017 m. birželio 12 d. sprendimas, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi toje metinėje konferencijoje

66

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/867 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR), kuriuo panaikinamas 2014 m. birželio 24 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR

72

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/868 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje Atlanto tunų apsaugos komisijoje (ICCAT), kuriuo panaikinamas 2014 m. liepos 8 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi ICCAT

78

 

*

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/869 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Bendrojoje Viduržemio jūros žvejybos komisijoje (GFCM), kuriuo panaikinamas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi GFCM

84

 

*

2019 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/870, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

90

 

*

2019 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/871 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų 2018 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2357)

94

 

*

2019 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/872 dėl Jungtinės Karalystės mokėjimo agentūrų 2018 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2358)

98

 

*

2019 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/873 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2018 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3817)

103

 

*

2019 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/874 dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2018 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3820)

115

 

*

2019 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/875, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 4045)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top