EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:139I:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 139 I, 2019 m. gegužės 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 139I

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/772, kuriuo dėl inventorinio aprašo, daromo siekiant nustatyti prieinamumo kliūtis, teikti informaciją naudotojams ir stebėti bei vertinti prieinamumo pažangą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 ( 1 )

1

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio sąveikos techninės specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/757/ES ( 1 )

5

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/774, kuriuo dėl posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos taikymo turimiems prekiniams vagonams iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2014 ( 1 )

89

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/775, kuriuo dėl pakeitimų valdymo tvarkos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 ( 1 )

103

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/776, kuriuo dėl suderinimo su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 ir konkrečių tikslų, išdėstytų Komisijos deleguotajame sprendime (ES) 2017/1474, įgyvendinimo iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014 ir (ES) Nr. 1303/2014, Komisijos reglamentas (ES) 2016/919 ir Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/665/ES ( 1 )

108

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/777 dėl geležinkelio infrastruktūros registro bendrųjų specifikacijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/880/ES ( 1 )

312

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/778, kuriuo dėl pakeitimų valdymo tvarkos iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1305/2014 ( 1 )

356

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/779, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomos išsamios už transporto priemonių techninę priežiūrą atsakingų subjektų sertifikavimo sistemos nuostatos ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 445/2011 ( 1 )

360

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių ( 1 )

390

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top