EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:115:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 115, 2019 m. gegužės 2 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 115

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gegužės 2d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pareiškimas, pateiktas Energetikos chartijos sutarties (ECS) sekretoriatui pagal ECT 26 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktį, kuriuo pakeičiamas Europos Bendrijų vardu 1997 m. lapkričio 17 d. pateiktas pareiškimas

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/680, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas ( 1 )

3

 

*

2019 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/681, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II priedas ( 1 )

5

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/682, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu

7

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/683, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.o218) Šalimis

9

 

*

2019 m. balandžio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/684 dėl Japonijos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kuriuos prižiūri Japonijos finansinių paslaugų agentūra, taikomos teisinės, priežiūros ir vykdymo užtikrinimo tvarkos pripažinimo lygiaverte Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 11 straipsnyje nustatytiems vertinimo, ginčų sprendimo ir garantinių įmokų reikalavimams ( 1 )

11

 

*

2019 m. balandžio 18 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2019/685 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2019 m. (ECB/2019/10)

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top