EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:103:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 103, 2019 m. balandžio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. balandžio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/593 dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

*

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/594, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale“ (SGN))

21

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/595, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1635/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 737/90 taikymo taisykles ( 1 )

22

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/596, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/597 dėl Kompetentingų asmenų aukšto lygio grupės Europos vystymosi finansinės struktūros klausimais įsteigimo

26

 

*

2019 m. balandžio 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/598 dėl Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje numatytų pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu

29

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/599, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių statuso, susijusio su GSE, iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/453/EB priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2830)  ( 1 )

31

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/600, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir jos Karūnos priklausinių pateiktų planų patvirtinimo pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2831)  ( 1 )

35

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/601, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti galvijų spermą, sąrašą iš dalies keičiamas įgyvendinimo sprendimo 2011/630/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2832)  ( 1 )

38

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/602, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Europos Sąjungą įvežti galvijų embrionus, sąrašo iš dalies keičiamas Sprendimo 2006/168/EB I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2833)  ( 1 )

41

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/603, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti žmonėms vartoti skirtus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius, jūrų pilvakojus ir žuvininkystės produktus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2006/766/EB priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2834)  ( 1 )

44

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/604, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašus iš dalies keičiami Sprendimo 2010/472/ES I ir III priedai (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2838)  ( 1 )

47

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/605, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, siuntas, sąrašą iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2840)  ( 1 )

50

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/606, kuriuo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir tam tikrų jos Karūnos priklausinių įtraukimo į trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti naminių kuilių spermą, sąrašus iš dalies keičiamas Sprendimo 2012/137/ES I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2841)  ( 1 )

53

 

*

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/607, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2900)  ( 1 )

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2018 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/1922, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas ( OL L 319, 2018 12 14 )

60

 

*

2019 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/461, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 netaikymo Anglijos bankui ir Jungtinės Karalystės skolos valdymo biurui iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522, klaidų ištaisymas ( OL L 80, 2019 3 22 )

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top