EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:082:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 82, 2019 m. kovo 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 82

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. kovo 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl susitarimo įsigaliojimo datos. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms

1

 

*

2019 m. kovo 12 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/477 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. sausio 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/478, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 nuostatos dėl siuntų, kurioms taikoma oficiali kontrolė pasienio kontrolės postuose, kategorijų ( 1 )

4

 

*

2019 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/479 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2018 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas kitų išteklių žvejybos kvotas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1969

6

 

*

2019 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/480, kuriuo dėl Europos vaistų agentūros mokesčių patikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį, taikomo nuo 2019 m. balandžio 1 d., iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 297/95 ( 1 )

15

 

*

2019 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/481, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga flutianilas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

19

 

*

2019 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/482, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1368, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 nustatomas finansų rinkose naudojamų ypatingos svarbos lyginamųjų indeksų sąrašas ( 1 )

26

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/483 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete, dėl EEE susitarimo IX priedo (Finansinės paslaugos) dalinio pakeitimo (Kapitalo reikalavimų reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (KRR) ir Direktyva 2013/36/ES (KRD IV)) ( 1 )

29

 

*

2019 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/484, kuriuo patvirtinamas afrikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje tam tikrose Bulgarijos srityse planas (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2133)  ( 1 )

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 klaidų ištaisymas ( OL L 189, 2007 7 20 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top